Τέντα με σπαστούς βραχιονες

Πρόκειται για ένα σύστημα τέντας  με σπαστούς βραχίονες , που παρέχει ευελιξία στις βάσεις στήριξης του  καθώς  λειτουργεί  ως βάση στήριξης ολόκληρου του συστήματος (άξονα , μειωτή  ή  μοτέρ τεντας ασυρματο ή ενσυρματο & βραχίονες )

  • Στην Sfendonis Tentosystem , είμαστε παρών από το 1973.

    Με έδρα την ευρύτερη Περιοχή της Χαλκίδας και με Υπεράριθμο Πελατολόγιο από τους γύρω γειτονικούς Νομούς.

    Sfendonis Tentosystem δίνει έμφαση στην υψηλή ποιότητα, στην αντοχή και στην εφαρμογή των πρώτων υλών ώστε να μπορούμε να εγγυόμαστε μακροχρόνιες και ανθεκτικές λύσεις σκίασης.