ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΙΩ. ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το γραφείο διαθέτει μελετητικό πτυχίο στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Κατηγορία 1: Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες
  • Κατηγορία 2: Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές Μελέτες
  • Κατηγορία 3: Οικονομικές Μελέτες
  • Κατηγορία 4: Κοινωνικές Μελέτες
  • Κατηγορία 5: Μελέτες Οργάνωσης & Επιχειρησιακής Έρευνας
  • Κατηγορία 10: Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
  • Κατηγορία 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων
  • Κατηγορία 16: Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές , Φωτογραμμετρικές , Χαρτογραφικές , Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)
  • Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες
ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+
Scroll to Top