ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΙΩ. ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ

Υπηρεσιες

Παραμένουμε στην διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε σε όποιο σχετικό πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Θα χαρούμε πολύ να σας φανούμε χρήσιμοι. Περιμένουμε να υποδεχθούμε και να ανταποκριθούμε στα θέματα που σας απασχολούν.
sfendonis-architects
- 01

Τοπογραφικα διαγραμματα – διαγραμματα χωρικων μεταβολων

Η εκπόνηση ενός τοπογραφικού διαγράμματος, ή ορθότερα μιας τοπογραφικής μελέτης αποτελεί την απόδοση σε σχέδιο της πολεοδομικής εικόνας ενός ακινήτου, με την αποτύπωση των ορίων του και εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας, των όμορων ιδιοκτησιών, υφιστάμενων κτισμάτων, θεσμικών γραμμών, όρων δόμησης, πολεοδομικών περιορισμών κλπ. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος σε σύστημα ΕΓΣΑ ‘ 87, βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε αιτήσεις έκδοσης άδειας δόμησης, μεταβιβάσεις ακινήτων, αίτησης χωρικής μεταβολής ακινήτου, κατάτμησης ή συνένωσης γεωτεμαχίων, σύσταση διαιρεμένης ιδιοκτησίας, αίτησης χάραξης αιγιαλού και παραλίας, επιδοτήσεις γεωτεμαχίων κ.α.. Το τοπογραφικό διάγραμμα εξάλλου αποτελεί την ταυτότητα του ακινήτου παρέχοντας όλη την απαραίτητη πληροφορία και διασφαλίζοντας τον ιδιοκτήτη για την πραγματική εικόνα του ακινήτου του.

- 02

Χαραξεις – οριοθετησεις – επιμετρησεις

Η υλοποίηση στο έδαφος των ορίων της ιδιοκτησίας θα πρέπει να εκτελείται από Τοπογράφο Μηχανικό, με τη βοήθεια σύγχρονου τοπογραφικού διαγράμματος και κατάλληλου τοπογραφικού εξοπλισμού ακριβείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή οριοθέτηση ακινήτου. Η σωστή οριοθέτηση του ακινήτου δε, εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη και από μελλοντικές προσβολές της ιδιοκτησίας του από διεκδικητικές ή αναγνωριστικές αγωγές τρίτων και αμφισβητήσεις ορίων. Τέλος, η σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος τεκμαίρει την πραγματική εικόνα του ακινήτου κατά την ημερομηνία υπογραφής του.
- 03

Κτηματολογιο

Η δήλωση βάσει του Ν. 2308/1995 αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών, στις κτηματογραφούμενες περιοχές της Επικράτειας, και αναλαμβάνεται από επιστήμονα με εξειδικευμένη εμπειρία. Έτσι αποφεύγονται μελλοντικά σφάλματα στις κτηματολογικές εγγραφές που μπορούν να κοστίσουν χρόνο και χρήμα στους ιδιοκτήτες τους σε περίπτωση εκμετάλλευσης του ακινήτου τους(π.χ. πώληση , ενοικίαση, επιδοτήσεις κλπ.). Αναλαμβάνεται επίσης και η μελέτη διαγραμμάτων χωρικών μεταβολών στις περιοχές που έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση , σε περιπτώσεις κατάτμησης , συνένωσης κλπ. καθώς και η διαδικασία καταχώρισης στη βάση δεδομένων του Εθνικού κτηματολογίου.
- 04

Οδοποιια

Κάθε σύγχρονο έργο οδοποιίας θα πρέπει να εκπονείται σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες εκπόνησης μελετών οδοποιίας (ΟΜΟΕ). Αναλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών οδοποιίας από έμπειρο Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό (οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, διατομών , διαγραμμάτων επικλίσεων, ορατότητας κλπ.), με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού οδοποιίας που εναρμονίζεται με τις Εθνικές Οδηγίες.
- 05

Κυκλοφοριακές μελετες

Αναλαμβάνεται η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, μελετών κυκλοφοριακών φόρτων, μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων, μελετών στάθμευσης.
- 06

Πραξεις εφαρμογης

Αναλαμβάνεται η σύνταξη του φακέλου Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 καθώς και διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής.
- 07

Κυκλοφοριακές συνδεσεις

Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας εγκαταστάσεων όπως πρατήρια καυσίμων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εμπορικές αποθήκες, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα κλπ., σύμφωνα με το Β.Δ. 465/1970, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 1224/1981 και το Π.Δ. 118/2006. Η κυκλοφοριακή σύνδεση εγκρίνεται από το φορέα συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου επί του οποίου πρόκειται να συνδεθεί η εγκατάσταση. Αναλαμβάνεται όλη η διαδικασία σύνταξης της μελέτης κυκλοφοριακής σύνδεσης και διακίνησης του φακέλου της μελέτης στην αρμόδια για την έγκριση υπηρεσία.
- 08

Οικοδομικές άδειες

Το γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών μέσα από το σύστημα του e – άδειες καθώς και επίβλεψη οικοδομικών αδειών κάθε τύπου.
- 09

Τακτοποιηση Ν. 4495/17

Αναλαμβάνεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, βάσει των διατάξεων του Ν. 4495/2017, η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η χορήγηση βεβαίωσης μηχανικού.
- 10

Ενεργειακα Πιστοποιητικα

Το γραφείο εκδίδει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία (Πώληση, ενοικίαση, εξοικονομώ κατ’ οίκον κλπ.)
- 11

“Εξοικονομω κατ’ οικον”

Αναλαμβάνεται πλήρης οργάνωση του φακέλου καθώς και η υποβολή στο πρόγραμμα της υποψήφιας προς ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, μετά των σύνοδων μελετών που απαιτούνται για τις επιλεγμένες επεμβάσεις.
- 12

Δικαστικες πραγματογνωμοσυνες σε θεματα τοπογραφικα – κτηματολογιου – συγκοινωνιακα

Το γραφείο διαθέτει εμπειρία επάνω σε δικαστικές πραγματογνωμοσύνες ευρισκόμενο επί σειρά ετών, στον κατάλογο των πραγματογνωμώνων των ειρηνοδικείων Θεσσαλονίκης.
- 13

Υπηρεσιες συμβουλων μηχανικων

Αναλαμβάνεται πλήρης οργάνωση του φακέλου καθώς και η υποβολή στο πρόγραμμα της υποψήφιας προς ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, μετά των σύνοδων μελετών που απαιτούνται για τις επιλεγμένες επεμβάσεις.
- 14

Διερευνηση χρησεων γης

Είναι απαραίτητο βάσει της κείμενης νομοθεσίας, κάθε νέα εγκατάσταση, αλλά και σε περίπτωση αλλαγής των πολεοδομικών δεδομένων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, να χωροθετούνται σε περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση γης της εγκατάστασης , βάσει των ισχυουσών διατάξεων του πολεοδομικού σχεδιασμού. Αναλαμβάνεται η διερεύνηση των χρήσεων γης καθώς η λήψη βεβαιώσεων από την αρμόδια για τη χορήγηση υπηρεσία.
- 15

Αδειοδοτησεις εγκαταστασεων

Αναλαμβάνεται η κατάρτιση πλήρους φακέλου και των απαραίτητων μελετών καθώς και της διακίνησης του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αδειοδότηση κάθε νέας εγκατάστασης.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε σε όποιο σχετικό πρόβλημα αντιμετωπίζετε.
Θα χαρούμε πολύ να σας φανούμε χρήσιμοι. Περιμένουμε να υποδεχθούμε και να ανταποκριθούμε στα θέματα που σας απασχολούν.
ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+
Scroll to Top