ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΙΩ. ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ

διπλωματα

2012

Διπλωματούχος Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός του Α.Π.Θ.

2012

2014

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ.

2014

2019

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»  του  Α.Π.Θ.

2019
ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+
Scroll to Top