Μη απαΙτηση έκδοσης ηλεκτρονικΗς ταυτΟτητας κτιρΙου για μεταβιβΑσεις έως 31.12.2021

Με την ψήφιση του νέου Νόμου και έως το τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το αρ. 76 του Ν. 4843/2021 δίνεται η δυνατότητα σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για το ακίνητο.“Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για …

Μη απαΙτηση έκδοσης ηλεκτρονικΗς ταυτΟτητας κτιρΙου για μεταβιβΑσεις έως 31.12.2021 Read More »